Historie

Sbor dobrovolných hasičů v Drahoňově Újezdu byl založen 1. 10. 1907. Dnem založení měl 45 členů a z toho 18 činných. Již při založení byla zakoupena koněspřežná stříkačka s plným vybavením, 2 berlové stříkačky, 16 uniforem a další potřebné vybavení. Ještě téhož roku se sbor zúčastnil lokalizace čtyř požárů. K největším úspěchům našeho sboru dochází pravděpodobně v roce 1936 pod vedením starosty SDH Vojtěcha Tesaře a jednatele Františka Belšána, kdy členská základna dosahuje počtu 67 členů aktivně zapojených do hasičské činnosti.

 

 

 

Počátkem června 1941 zakupuje obec první novou motorovou stříkačku, aniž by někdo tušil, že ji bude v obci velmi brzy zapotřebí. Dne 11. července začala hořet obecní kovárna. Hasiči byli během krátké chvíle na místě. Hašení bohužel trvalo jen pár minut než motor stříkačky utichl v důsledku nedostatku benzínu. Mezitím byla dotažena ruční stříkačka, která však na pokrytí požáru nestačila a oheň se rozšířil i na dvě okolní obytná stavení, která byla požárem zničena. V následujících letech si sbor udržuje stále svůj trend - členská základna čítá v průměru 40 členů.

 

V roce 1963 získal sbor vozidlo Tatra 805, které sloužilo hasičům až do roku 1996. Toto vozidlo bylo využíváno i pro obecně prospěšné práce v obci - za jeho pomoci byla vybudována kanalizace, vodovodní síť a další jiné úpravy. V roce 1974 se brigádně dokončuje výstavba požární zbrojnice a rovněž je sboru přidělena nová stříkačka PPS 12 s plnou výbavou.

Po roce 1989 se sbor rozpadl a hrozilo jeho úplné rozpuštění. Zásluhou pana Prachňara byla v roce 1991 vytvořena skupina z dalších šesti členů: Belšán František, Eisenhamer František, Nedbal Václav, Chytrý Vojtěch, Lisý Václav a Brabec Kamil, která činnost sboru obnovuje.

V průběhu roku 1992 se do činnosti sboru zapojují další staronoví členové a náš sbor se rozšiřuje i o nové členy. K 31. 12. 1992 již sbor čítá 22 členů.

V roce 1993 vzniká družstvo dorostu se šesti členy, kteří se zapojují do soutěží v hasičském sportu, kde se umísťují na čelních místech.

                 

V roce 1999 získává sbor bezúplatným převodem z SDH Zbiroh cisternový automobil CAS 25 na podvozku Š 706. Při sboru je vytvořena výjezdová skupina a roku 2000 jsme zařazeni do IZS jako JPO III. Počátkem roku 2000 nám Obecní úřad v Břasích přenechává vozidlo Škoda 1203, které sloužilo až do roku 2002.